måndag 26 mars 2012

Omvärldens attityd till guld

Det kan vara svårt för oss här i Sverige att förstå guldets status och ställning i andra länder och kulturen. I Sverige så finns inte samma tradition kring investering och konsumtion av guld som i vår omvärld. Det finns många anledningar till detta där de främsta är att vi har varit relativt förskonade från de två världskrig som sargade världen det förra seklet samt att vi har haft vår svenska krona relativt intakt under överskådlig tid. Vi har sedan 1800-talets senare hälft haft en imponerande industriell utveckling vilket har uppmuntrat svenskarna att hålla hög andel aktiesparande relativt andra tillgångsslag. Sverige ligger även i framkant när det gäller att införa det kontantlösa samhället vilket har syftat till att stärka bankernas balansräkningar och minskat alternativen för sparande till antingen värdepapper eller räntesparande. Medans svenskarna har sett på skepsis på en investering som fysiskt guld, och nästan avfärdar den som en alltför spekulativ investering, så ser vår omvärld snarare guld som en konservativ investering. De centralare delarna av Europa som föregående sekel var centrum för två världskrig har de sett valutor och betalningsmedel komma och gå. Ett modernt exempel är Sovjets fall då östblocket skulle integreras med övriga Europa vilket för många nationer blev en smärtsam process med hyperinflation och massarbetslöshet till följd. Inflationen under Weimarrepubliken är ett annat exempel. Synen på guldet som investering har en helt annan status och ses här inte som en spekulativ tillgång utan snarare som en värdebevarare och försäkring mot makthavares klåfingrighet. Till skillnad från oss svenskar så lever man kanske med vetskapen att ekonomisk och politisk stabilitet inte är en självklarhet.

Lyfter vi blicken från Europa så finns det ytterligare perspektiv på guldkonsumtion och –investering utöver Kinas intresse av att konvertera sina statsfinansiella tillgångar till guld. Jag ramlade över denna tänkvärda dokumentär som behandlar Indiens guldkonsumtion. Detta land är idag, i absoluta tal, den största guldkonsumenten i världen och det tycks finnas god grund för det. Jag var medveten om att guldet hade en särställning i Indien men att det skulle vara av denna magnitud kunde jag inte förställa mig. Dokumentären kretsar kring en intervju med två kvinnor som arbetar som bröllopsarrangörer och man får bl. a. följa med på ett bröllop av den högre klassen. Vi får lära oss att indiernas förhållande till guld är att jämföra med ”the American dream” för amerikanarna och att indierna är både ekonomiskt och känslomässigt besatta av guldet. Guldet upplyfts till ett statusideal där ju mer guld man äger desto högre upp på den sociala stegen befinner man sig.

Diskussioner om huruvida guld är i en bubbla eller inte känns relativt futtiga med detta i åtanke. Ökningen av människor som går från fattigdom till medelklass är exponentiell i Indien. Ekvationen tycks då vara självklar, mer medelklass leder till ökat sparande vilket företrädesvis sker i guld då indierna ser sin guldkonsumtion som ett sparande.

Länkar:
http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7398482n

måndag 2 januari 2012

Guldets utsikter för 2012

Mycket frågor har senaste veckorna handlat om vad som är anledningen till att guldpriset har gått ned relativt mycket. I media kan man finna flera olika förklaringar där många hävdar att krisen som vi ser den idag är så sakteligen på tillbakagång och som stöd för detta pekar man på att USA senaste tiden har presenterat bättre statistik inom områdena arbetslöshet och inköpschefindex. En del finner även att förklaringen har att göra med att guldpriset har gått upp för snabbt och att det i sin tur är en naturlig reaktion. Andra visar på att marknaden för guld är manipulerad och att prissättningen på de olika metallbörserna runt om i världen har lite att göra med vad guld verkligen borde kosta.
Senast vi såg en större korrektion så var det efter att Lehman Brothers gick i graven under hösten 2008. Guldpriset hade under en period gått upp kraftigt och när förvirringen och förtvivlan spred sig så orsakade det att investerar släppte mer eller mindre samtliga tillgångsslag till förmån för än mer kontanta tillgångsslag. Detta drabbade även guldet, vilket vi kan se på nedanstående graf:

gold price charts provided by goldprice.org
Vi kan här utläsa att guldet tog ett relativt kraftigt steg tillbaka för att sedan samla kraft och fortsätta med en än mer distinkt uppgångskurva. När vi sedan kommer till denna höstens uppgång med efterföljande korrektion så finner vi att guldet har gått ned i runda tal knappt 25 % från högsta till lägsta notering. Jämförelsevis med perioden för Lehman Brothers så fick vi en korrektion från högsta till lägsta nivå på ca 30 %. Detta ska inte ses som en heltäckande förklaring till den senaste tidens prisnedgång men med detta i åtanke så ter sig inte korrektionen så kraftig. Detta visar även att det är möjligt att korrektionen kan fortsätta ytterligare.
Vad tror jag själv då? Guld är ingen investering för den otålige, tanken är att guld lämpar sig bäst som sparande för den delen av ens tillgångar som man skall äga med en längre horisont. Guld ska tjäna som en försäkring där som ska skydda ens köpkraft mot inflation. Detta till trots kan jag konstatera att guldet har gått upp med över 11 % senaste året samtidigt som Stockholmsbörsen slutade på – 17 %. Priset på guld har de senaste 10 åren gått upp med i snitt ca 15 % om året.

gold price charts provided by goldprice.org
Jag ser heller ingen anledning till att guldet inte skulle fortsätta sin vandring uppåt eftersom så länge det inte finns någon lösning på denna skuldkris som inte handlar om monetär expansion, dvs. pengatryckning, så kommer guldet att fortsätta uppåt. Vad vi däremot kommer att få räkna med är att guldet kommer att fortsätta vara mer volatilt och att i takt med att marknaden blir mer och mer nervös så kommer även guldpriset att påverkas.
Mycket frågor har senaste veckorna handlat om vad som är anledningen till att guldpriset har gått ned relativt mycket. I media kan man finna flera olika förklaringar där många hävdar att krisen som vi ser den idag är så sakteligen på tillbakagång och som stöd för detta pekar man på att USA senaste tiden har presenterat bättre statistik inom områdena arbetslöshet och inköpschefindex. En del finner även att förklaringen har att göra med att guldpriset har gått upp för snabbt och att det i sin tur är en naturlig reaktion. Vissa andra pekar på att marknaden för guld är manipulerad och att prissättningen på de olika metallbörserna runt om i världen har lite att göra med vad guld verkligen borde kosta.
Senast vi såg en större korrektion så var det efter att Lehman Brothers gick i graven under hösten 2008. Guldpriset hade under en period gått upp kraftigt och när förvirringen och förtvivlan spred sig så orsakade det att investerar släppte mer eller mindre samtliga tillgångsslag till förmån för än mer kontanta tillgångsslag. Detta drabbade även guldet, vilket vi kan se på nedanstående graf:

gold price charts provided by goldprice.org
Vi kan här utläsa att guldet tog ett relativt kraftigt steg tillbaka för att sedan samla kraft och fortsätta med en än mer distinkt uppgångskurva. När vi sedan kommer till denna höstens uppgång med efterföljande korrektion så finner vi att guldet har gått ned i runda tal knappt 25 % från högsta till lägsta notering. Jämförelsevis med perioden för Lehman Brothers så fick vi en korrektion från högsta till lägsta nivå på ca 30 %. Detta ska inte ses som en heltäckande förklaring till den senaste tidens prisnedgång men med detta i åtanke så ter sig inte korrektionen så kraftig. Detta visar även att det är möjligt att korrektionen kan fortsätta ytterligare.
Vad tror jag själv då? Guld är ingen investering för den otålige, tanken är att guld lämpar sig bäst som sparande för den delen av ens tillgångar som man skall äga med en längre horisont. Guld ska tjäna som en försäkring där som ska skydda ens köpkraft mot inflation. Detta till trots kan jag konstatera att guldet har gått upp med över 11 % senaste året samtidigt som Stockholmsbörsen slutade på – 17 %. Priset på guld har de senaste 10 åren gått upp med i snitt ca 15 % om året.

gold price charts provided by goldprice.org
Jag ser heller ingen anledning till att guldet inte skulle fortsätta sin vandring uppåt eftersom så länge det inte finns någon lösning på denna skuldkris som inte handlar om monetär expansion, dvs. pengatryckning, så kommer guldet att fortsätta uppåt. Vad vi däremot kommer att få räkna med är att guldet kommer att fortsätta vara mer volatilt och att i takt med att marknaden blir mer och mer nervös så kommer även guldpriset att påverkas.

tisdag 22 november 2011

Kommentar om guldprisets nedgång

Guldpriset har reagerat negativt på senaste veckornas breda nedgångar. Det är naturligt då det i tider som dessa som investerare initialt säljer allt som kan säljas. Tittar vi på kurvan från sena 2008 när Lehman kraschade så kan man känna igen mönstret med en tillbakagång som senare i konsekvensens namn borde åtföljas av ett rejält kliv uppåt. Jag och många av Tavex kunder, samt Franklin Sanders, anser att det nu är ett perfekt tillfälle att köpa guld. Det är inte är rimligt att det kan bli mycket billigare. Tittar vi närmare på den globala skuldkrisen, vars direkta och indirekta verkningar är den primära anledningen till guldets prisuppgång, så finns det ingenting som är bättre i dagsläget. Snarare kan vi enbart vänta på mer av samma vara i form av kvantitativa lättnader och skuldavskrivning, vilka alla är åtgärder som kommer att främja guldets utveckling. Lägg därtill att ingen har tänkt på att även Kina närsomhelst kan börja skaka...

fredag 21 oktober 2011


Det är märkliga tider vi lever i. Att Grekland inte har
mycket tid kvar i frihet är ett veritabelt faktum. Tyskland och Merkel börjar ju
så sakteligen visa sin avoghet mot vidare sponsoravtal. All tycks sätta sin
tilltro till det europeiska maratonmötet som kommer att äga rum i helgen. Vi
skeptiker undrar verkligen om ett ytterligare möte är vad som krävs för att få
rätsida på en urspårning som beror på ett systemfel.

Samtidigt går börsen går upp med knappt 3 % och guldpriset
går kräftgång. Hur kommer detta sig? Ja, jag tycker att Franklin Sanders
sammanfattar det rätt bra (på bred sydstatsdialekt):

” Listen, y'all, look at the world around you and take a
deep breath. Spit out that central bank ether and think: have any of the
fundamental drivers of inflation and the silver and gold bull market changed?
No, so the bull market continues, we are just suffering through a correction.
Keep calm, silver and gold will come roaring back. “

Hav förtröstan, så länge de enda lösningar som levereras som
botemedel på den finanskris har att göra med att lösa gamla lån med nya, eller
att stater (inkl. världens viktigaste) tar upp nya lån för att betala räntor,
så kommer priset på guld att gå upp!

onsdag 5 oktober 2011

Om det hade varit min hushållsbudget...

Jag fick ett tänkvärt mail från Jordanfonden som på et enkelt sätt illustrerar varför USAs situation är ohållbar:
"Here is why S&P downgraded the US credit rating.

• U.S. Tax revenue: $2,170,000,000,000
• Fed budget: $3,820,000,000,000
• New debt: $ 1,650,000,000,000
• National debt: $14,271,000,000,000
• Recent budget cut: $ 38,500,000,000

Now let’s remove 8 zeros and pretend it’s a household budget.

• Annual family income: $21,700
• Money the family spent: $38,200
• New debt on the credit card: $16,500
• Outstanding balance on the credit card: $142,710
• Total budget cuts: $385"
Källa: Jordanfonden

fredag 30 september 2011

Varför ar guldet gått ned?

Jag måste medge att jag blev tagen på sängen av senaste veckans skarpa fall i guldpriset. Att korrektioner förekommer och att de ofta är svårförklariga är ingen nyhet men att det, tillfälligt, skulle bryta under 1600 USD/oz förbryllade mig.

Enkla förklaringar som att guldets dagar är räknade tilltalar självfallet inte mig då de oftast enbart tar sin utgångspunkt i teknisk analys.
Vad är då anledingen till detta? Forskar man ytligt kan man finna följande information:
- Operation twist medförde att det blev ett hack i kurvan med fallande realräntorna. Detta är ju rimligt samtidigt som det bäddar för än mer uppgångar i guldpriset eftersom han skjutit över problemen på politikerna. Mer om detta finner du här.
- Raset spädes på av optionslösendag i i fredags.
- Marginalkraven på Comex höjdes medans marknaden var stängd.
Det känns rimligt att dessa variabler har samvarierat och tillsamans med marknadens volatilitet bidragit till nedgången. Det är ingen hemlighet att guld har gått upp mycket senaste tiden och att investerarna, som har köpt guld för lånade pengar, är nervösa vid stora marknadssvängningar.
Vad tror du?

torsdag 8 september 2011

Ett gott ändamål helgar alla valutakrig?

I svåra tider så flyr investerare i regel till stabila och likvida investeringar. Historiskt sett har US-dollar varit ett attraktivt alternativ när finansmarknaderna gungar likväl som Scweizerfrancen. Självfallet även guld men då banker och analytiker har en tendens att värdera denna metall som en råvara, istället för universellt betalningsmedel vilket det ju egentligen är, så har även denna hanterats styvmoderligt vid recessionshot.

Hur ser det ut nu? Hur agerar en väl informerad och rationell investerare på dagens marknad? USD har ju i teorin en skräpstatus vilket ju snarare gör den till en särskild riskfylld tillgång. Så snart den grå massan blir medveten om detta så finns det rimligtvis ingen ände för hur ointressant den kan bli, särskilt med tanke på att Federal Reserve helt saknar räntevapnet för att stärka dollarn.
Schweizerfrancen då? Ja, den hade ju en hög status fram till för några dagar sedan då den Schweiziska centralbanken fann inflationen på en oroväckande låg nivå (ja, ni läser rätt) och helt enkelt införde ett tak för vad valutan kan vara värd. Det kan ju låta som ett strategiskt korrekt beslut om man står utanför och tittar in i landet men betänk att centralbanken medvetet och på en kvart gjorde sin befolkning knappt 9 % fattigare.
Jaha, där rök Schweizerfrancen som attraktiv tillflyktsort med andra ord. Inte nog med det så rök nog även förtorendet för valutor över lag eftersom om Schweiz kan göra så här, ja, vem kan man då lita på (Schweiz har förvisso gjort detta förut men 1978 kvalificeras inte som modern tid för mig)? Euron? Upplösning nära förestående. Japansk yen? Stärks förvisso men varför satsa på en valuta vars land inte visat nämnvärd tillväxt på ett par decennier. Kinesisk yuan? Ja, det är ju säkert intressant men betänk att tillväxten i stort sett kommer från en sårbar kommandoekonomi med statligt kommenderad monetär expansion och en fastighetsmarknad som passerat allt vad bubbla traditionellt innebär.
Fokus tycks då ha skiftats till de skandinaviska valutorna som ju fortfarande har stått pall i stormen. Norska centralbanken var dock snabbt ute och meddelade att deras vauta skall man inte investera i om man vill behålla sina pengar. Svenska kronan går ju mot strömmen och stärks gentemot övriga viktiga valutor vilket ju kan anses vara rätt otippat med tanke på Svenska kronans historia som slagpåse vid orostider. Rimligt är att förmoda att investerarna vänder sig till det minst dåliga av de olika alternativen just nu och finner kronan som relativt okontroversiell. Sverige är ju däremot och som bekant ett exportberoende land och med en förhållandevis liten ekonomi. Så när det verkligen börjar att skaka så spelar det ingen större roll huruvida vi är världsmästare i statsfinanser eller inte, Svenska kronan kommer att ta stryk och Riksbanken har tidigare visat att den inte är rädd för interventioner.
Vad vill jag säga med det här då? Jo, att detta "valutakrig", som medierna väljer att kalla det, är en evig strävan att skaffa sig komparativa fördelar genom att göra sitt folk fattigare. Som investerare leder ju detta till att du som investerare är tvungen att acceptera centralbankers nyckfulla beslut, baserat på godtyckliga politiska preferenser, kan leda till att dina surt förvärade pengar från en dag till en annan skiftar i värde.
Visst vore det smart om det fanns en valuta som inte hade denna risk? En valuta som inte är beroende av politiska beslut eller monetära expansioner och interventioner. En valuta utan motpartsrisk och som våra politiskt tillsatta beslutsfattare inte kan producera i oändlighet. En verklig valuta som inte bara är en bit papper med siffror på och som inte är beroende av någon annans insats. Vet du vad, denna valuta finns och den heter guld! Denna fantastiska ädelmetall har precis de egenskaper som krävs av en valuta vilket har gjort den till ett betalningsmedel under människanshela kända historia. Det är alltså främst av denna anledning som vi ser näst intill ändlösa prisökningar i guld. Prisökningen av guld skall ses som en värdeminskning av pengar ivrigt påhejat om löften om ytterligare monetära exansioner (läs: inflation) och med tillhörande misstro mot staters och beslutfattares förmåga att hantera något så betydelse som världsekonomi.
I skenet av detta; är guld i en bubbla?