måndag 2 januari 2012

Guldets utsikter för 2012

Mycket frågor har senaste veckorna handlat om vad som är anledningen till att guldpriset har gått ned relativt mycket. I media kan man finna flera olika förklaringar där många hävdar att krisen som vi ser den idag är så sakteligen på tillbakagång och som stöd för detta pekar man på att USA senaste tiden har presenterat bättre statistik inom områdena arbetslöshet och inköpschefindex. En del finner även att förklaringen har att göra med att guldpriset har gått upp för snabbt och att det i sin tur är en naturlig reaktion. Andra visar på att marknaden för guld är manipulerad och att prissättningen på de olika metallbörserna runt om i världen har lite att göra med vad guld verkligen borde kosta.
Senast vi såg en större korrektion så var det efter att Lehman Brothers gick i graven under hösten 2008. Guldpriset hade under en period gått upp kraftigt och när förvirringen och förtvivlan spred sig så orsakade det att investerar släppte mer eller mindre samtliga tillgångsslag till förmån för än mer kontanta tillgångsslag. Detta drabbade även guldet, vilket vi kan se på nedanstående graf:

gold price charts provided by goldprice.org
Vi kan här utläsa att guldet tog ett relativt kraftigt steg tillbaka för att sedan samla kraft och fortsätta med en än mer distinkt uppgångskurva. När vi sedan kommer till denna höstens uppgång med efterföljande korrektion så finner vi att guldet har gått ned i runda tal knappt 25 % från högsta till lägsta notering. Jämförelsevis med perioden för Lehman Brothers så fick vi en korrektion från högsta till lägsta nivå på ca 30 %. Detta ska inte ses som en heltäckande förklaring till den senaste tidens prisnedgång men med detta i åtanke så ter sig inte korrektionen så kraftig. Detta visar även att det är möjligt att korrektionen kan fortsätta ytterligare.
Vad tror jag själv då? Guld är ingen investering för den otålige, tanken är att guld lämpar sig bäst som sparande för den delen av ens tillgångar som man skall äga med en längre horisont. Guld ska tjäna som en försäkring där som ska skydda ens köpkraft mot inflation. Detta till trots kan jag konstatera att guldet har gått upp med över 11 % senaste året samtidigt som Stockholmsbörsen slutade på – 17 %. Priset på guld har de senaste 10 åren gått upp med i snitt ca 15 % om året.

gold price charts provided by goldprice.org
Jag ser heller ingen anledning till att guldet inte skulle fortsätta sin vandring uppåt eftersom så länge det inte finns någon lösning på denna skuldkris som inte handlar om monetär expansion, dvs. pengatryckning, så kommer guldet att fortsätta uppåt. Vad vi däremot kommer att få räkna med är att guldet kommer att fortsätta vara mer volatilt och att i takt med att marknaden blir mer och mer nervös så kommer även guldpriset att påverkas.
Mycket frågor har senaste veckorna handlat om vad som är anledningen till att guldpriset har gått ned relativt mycket. I media kan man finna flera olika förklaringar där många hävdar att krisen som vi ser den idag är så sakteligen på tillbakagång och som stöd för detta pekar man på att USA senaste tiden har presenterat bättre statistik inom områdena arbetslöshet och inköpschefindex. En del finner även att förklaringen har att göra med att guldpriset har gått upp för snabbt och att det i sin tur är en naturlig reaktion. Vissa andra pekar på att marknaden för guld är manipulerad och att prissättningen på de olika metallbörserna runt om i världen har lite att göra med vad guld verkligen borde kosta.
Senast vi såg en större korrektion så var det efter att Lehman Brothers gick i graven under hösten 2008. Guldpriset hade under en period gått upp kraftigt och när förvirringen och förtvivlan spred sig så orsakade det att investerar släppte mer eller mindre samtliga tillgångsslag till förmån för än mer kontanta tillgångsslag. Detta drabbade även guldet, vilket vi kan se på nedanstående graf:

gold price charts provided by goldprice.org
Vi kan här utläsa att guldet tog ett relativt kraftigt steg tillbaka för att sedan samla kraft och fortsätta med en än mer distinkt uppgångskurva. När vi sedan kommer till denna höstens uppgång med efterföljande korrektion så finner vi att guldet har gått ned i runda tal knappt 25 % från högsta till lägsta notering. Jämförelsevis med perioden för Lehman Brothers så fick vi en korrektion från högsta till lägsta nivå på ca 30 %. Detta ska inte ses som en heltäckande förklaring till den senaste tidens prisnedgång men med detta i åtanke så ter sig inte korrektionen så kraftig. Detta visar även att det är möjligt att korrektionen kan fortsätta ytterligare.
Vad tror jag själv då? Guld är ingen investering för den otålige, tanken är att guld lämpar sig bäst som sparande för den delen av ens tillgångar som man skall äga med en längre horisont. Guld ska tjäna som en försäkring där som ska skydda ens köpkraft mot inflation. Detta till trots kan jag konstatera att guldet har gått upp med över 11 % senaste året samtidigt som Stockholmsbörsen slutade på – 17 %. Priset på guld har de senaste 10 åren gått upp med i snitt ca 15 % om året.

gold price charts provided by goldprice.org
Jag ser heller ingen anledning till att guldet inte skulle fortsätta sin vandring uppåt eftersom så länge det inte finns någon lösning på denna skuldkris som inte handlar om monetär expansion, dvs. pengatryckning, så kommer guldet att fortsätta uppåt. Vad vi däremot kommer att få räkna med är att guldet kommer att fortsätta vara mer volatilt och att i takt med att marknaden blir mer och mer nervös så kommer även guldpriset att påverkas.

3 kommentarer:

Chris sa...

Chartmönstren som vi ser nu är liknande dom som vi såg 2008-2009.

Vi kan kalla det en liten paus för att hämta kraft.

Jag kan slå vad om att vi inom en snar framtid slår ut den gamla toppen och då börjar nästa uppvåg.

Nu är ett bra tillfälle att ladda upp med lite fysiskt guld, dom som gör det kommer iinte att ångra sig.

Alex Delmar sa...

Håller med Chris om att diagrammen liknar 2008... Och det är absolut ett tillfälle att köpa guld, något jag iofs alltid tycker att det är förutom vid extrema toppar...

Den som ännu inte diversifierat in i ädelmetaller borde verkligen passa på 

Anonym sa...

Här kommer en dumboms fråga:
Tittar man på guldprisets rörelser ser dessa ut som en motsatt spegelbild av dollarns.

Kronan tycks stå 'utanför'. Även om man förklarar att kronan är 'marginell', så lever jag ju som svensk på kronor (köper mat i kronor).

Vad är det som ska få kronan att gå i dollars riktning och inte i guldets? Jag känner mig inte nöjd med svaret att kronan är väldigt exportberoende. Investerarna tycks ju ladda upp kronans värde så mycket den 'tål'.

Tordan