måndag 26 mars 2012

Omvärldens attityd till guld

Det kan vara svårt för oss här i Sverige att förstå guldets status och ställning i andra länder och kulturen. I Sverige så finns inte samma tradition kring investering och konsumtion av guld som i vår omvärld. Det finns många anledningar till detta där de främsta är att vi har varit relativt förskonade från de två världskrig som sargade världen det förra seklet samt att vi har haft vår svenska krona relativt intakt under överskådlig tid. Vi har sedan 1800-talets senare hälft haft en imponerande industriell utveckling vilket har uppmuntrat svenskarna att hålla hög andel aktiesparande relativt andra tillgångsslag. Sverige ligger även i framkant när det gäller att införa det kontantlösa samhället vilket har syftat till att stärka bankernas balansräkningar och minskat alternativen för sparande till antingen värdepapper eller räntesparande. Medans svenskarna har sett på skepsis på en investering som fysiskt guld, och nästan avfärdar den som en alltför spekulativ investering, så ser vår omvärld snarare guld som en konservativ investering. De centralare delarna av Europa som föregående sekel var centrum för två världskrig har de sett valutor och betalningsmedel komma och gå. Ett modernt exempel är Sovjets fall då östblocket skulle integreras med övriga Europa vilket för många nationer blev en smärtsam process med hyperinflation och massarbetslöshet till följd. Inflationen under Weimarrepubliken är ett annat exempel. Synen på guldet som investering har en helt annan status och ses här inte som en spekulativ tillgång utan snarare som en värdebevarare och försäkring mot makthavares klåfingrighet. Till skillnad från oss svenskar så lever man kanske med vetskapen att ekonomisk och politisk stabilitet inte är en självklarhet.

Lyfter vi blicken från Europa så finns det ytterligare perspektiv på guldkonsumtion och –investering utöver Kinas intresse av att konvertera sina statsfinansiella tillgångar till guld. Jag ramlade över denna tänkvärda dokumentär som behandlar Indiens guldkonsumtion. Detta land är idag, i absoluta tal, den största guldkonsumenten i världen och det tycks finnas god grund för det. Jag var medveten om att guldet hade en särställning i Indien men att det skulle vara av denna magnitud kunde jag inte förställa mig. Dokumentären kretsar kring en intervju med två kvinnor som arbetar som bröllopsarrangörer och man får bl. a. följa med på ett bröllop av den högre klassen. Vi får lära oss att indiernas förhållande till guld är att jämföra med ”the American dream” för amerikanarna och att indierna är både ekonomiskt och känslomässigt besatta av guldet. Guldet upplyfts till ett statusideal där ju mer guld man äger desto högre upp på den sociala stegen befinner man sig.

Diskussioner om huruvida guld är i en bubbla eller inte känns relativt futtiga med detta i åtanke. Ökningen av människor som går från fattigdom till medelklass är exponentiell i Indien. Ekvationen tycks då vara självklar, mer medelklass leder till ökat sparande vilket företrädesvis sker i guld då indierna ser sin guldkonsumtion som ett sparande.

Länkar:
http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7398482n

5 kommentarer:

Guldintresserad sa...

Grymt intressant läsning. Skall även kolla länken när jag har lite mer tid.
En tänkvärd kulturell skillnad utan tvivel.. Att du dessutom använder ordet "konsumera guld" när du beskriver Indien understryker just denna skillnad. Du och jag ser det som konsumtion, men det gör nog inte indierna.

Ädelmetallforum sa...

Bra artikel och jag kan bara hålla med ovanstående, mycket intressant läsning.

Länken var något jag också hade missat så tack för den.

Anonym sa...

Jag är tysk och kan bara hålla med. Många i min generation (70-talist), har en störe mängd investerad i guld. Det är inte ovanligt att det börjar redan som dop- elelr konfirmationspresent i form av ett guldmynt. När kriser kommer och aktiekurser, fonder, fastigheter mm förlorar i värde, har guld en närmast osviklig tendens att stiga i värde.

Oskar sa...

Artikeln får mig att tänka tillbaka på tiden när jag bodde i Kina. De säljer endast guld i 23 karat, eftersom det inte finns någon efterfrågan på 18k eller lägre. Allting lägre än 23 karat är fejk, som de säger. De ser guld som en symbolstatus, men även som en investering som kan användas i dåliga tider. De ligger långt ifrån en kris där mat till och med blir en bristvara. Men minnena från det stora språnget ligger fortfarande kvar som en dimma som inte verkar lätta så snabbt.

Per sa...

Kanske folk i asien inte litar riktigt på fiatvalutor. Smart i så fall.