tisdag 25 november 2008

2009, Ett gyllene tillfälle i ett "förlorade" år?

Enligt SEB och många andra kommer nästa året bli mer och mer "förlorade".

BDI
Just nu är det tvärstopp i nästan alla branscher och prognoser från många respekterade indikatorer ser väldigt dåligt ut. Kanske en av de mest trovärdiga framtidsindikator är det sk BDI (Baltic Dry Index).

BDI är en av världens bästa ledande indikatorer för framtids affärer . BDI indexet mätas genomsnitt pris det kostar att hyra ett stort lastfartyg för att frakta råvaror runt världen per dygn. Enligt grafen är det tydligt att priserna har rasat. Bankerna litar inte på varannans lånepapper som innebär att just nu att det är väldigt svårt att låna pengar med syftet av att frakta gods mellan olika kontinenter. Resultatet är att nästan ingenting fraktas över havet just nu, där ca 90% av allting brukar transporteras. Om inga råvaror fraktas nu vad betyder det för nya tillverkninga produkter och arbetsbehov framöver?

Vart är guldpriserna på väg?
Dave Galland av Casey Research diskuterar möjligheten av $600.00/oz. Guld. Kort sagt, är det definitivt möjligt att guld priset kan rasa ner yttligare, men risken enligt Herr Galland är förmodligen mer på uppsidan än på nedsidan.

UrbanSurvival
George Ure "The Peoples Economist" har ritat en bra graf som visar var vi kan vara just nu när det gäller vår utvecklande ekonomiska situation. Han har på något sätt frågat guld själv och guldets svar var följande:

Ha en gyllene dag!

Kurt

OBS: Den här blogpost innehåller information om både guldmarknaden och Tavex AB.Huvud tanken är att både underhålla samt ge dig en bredare upplysning om vad som händer på guldmarknaden så att du kan själv reflektera över sin betydelse och agera lite mer medveten. Informationen skall inte tolkas som investeringsråd.

onsdag 19 november 2008

Är guld räddningen för Din privatekonomi?

Dagens nyhetsbrev är inlägg av vår partner Erik Forsell från Axier Equities AB. Läs mer på http://axier.se/.

Är guld räddningen för Din privatekonomi?

Under november månad har vi sett hur den internationella efterfrågan på guld fortsätter att öka kraftigt. Det är främst Asien och Mellanöstern (http://arabianmoney.net/2008/11/15/what-does-the-35bn-saudi-gold-rush-in-two-weeks-mean/?321) som står för de stora inköpen av fysiskt guld, medan västvärlden främst investerar i olika typer av guldrelaterade investeringar. Nedan skall vi visa varför vi anser att det aldrig är fel att titta närmare på en investering i guld, och varför vi i detta fall anser att det är dags att göra mer än att bara titta på det.

Eurostats snabberäkning av euroområdets BNP-tillväxt för det tredje kvartalet bekräftade att hela EU-området nu befinner sig i recession, för första gången sedan euron introducerades. BNP sjönk 0,2 procent under det tredje kvartalet, efter en lika stor nedgång under det andra kvartalet. En global recession ser därmed redan mer sannolik ut, och den förlamade kreditmarknaden väcker minnen om den mer än decennium långa kamp mot en inflation, det som ofta kallas för Japans förlorade årtionde. Under denna period har Japan kämpat med deflation, något som delvis orsakades av en bankkris som förvärrades av att beslutsfattarna väntade allför länge med att agera i spåren av kriserna på aktie- och fastighetsmarknaderna. Det känns som dagens Europa eller hur?

Du är kanske inte tillräckligt gammal för att komma ihåg den stora depressionen (http://www.321gold.com/editorials/russell/russell111008.html) som lamslog USA under 1929, men jag är ganska övertygad om att Du har hört talas om denna. Från november 1929, då marknaderna stod på topp, till botten 1932, föll priset på affärsrelaterade tillgångar med 90 procent. Under samma tid steg guldets köpkraft i förhållande till de affärsrelaterade tillgångarna med så pass mycket som sjutton gånger. Lösningen under denna tidsepok var att undvika default, att undvika att besparingarna gick förlorade som en följd av att de finansiella institutionerna inte klarade av att möta sina åtaganden.

Det råder just nu recession inte bara i Europa utan större delen av världen som inkluderar även Sverige och det finns de som anser att denna är på väg at övergå i en depression med en efterföljande deflation.

Vi ser samtidigt hur flera finansiella institut får sina tillstånd indragna, NGM, tillväxtbörsen har blivit av med sitt och under november drog Finansinspektionen in tillståndet för den ärevördiga investmentbanken Carnegie. Spararnas egen bank, Swedbank behöver gå till sina aktieägare och begära mer pengar eftersom det kapitalet som redan finns inte räcker till. Är detta inte skäl nog att bli oroliga så vet jag inte vad som är skäl.

Det finns ännu flera skäl till att vara sömnlös. 1985 var den amerikanska statskulden 20,000 USD per hushåll, i år ligger samma siffra på 83,000 USD. Under 2001 när Argentinaspackade ihop totalt låg det skulden för det genomsnittliga hushållet i Argentina på 12,000 USD. Vi ser hur och med länder har svårt med sina åtaganden.

I takt med den ökade oron har många placerare sökt sig till den säkraste investeringen de kan tänka sig, guld. I kommande månder kommer vi att skriva om hur pass mycket, eller egentligen hur litet, guld som egentligen finns ute i marknaden. Vad vi i alla fall ser är hur många placerare i brist på riktigt guld väljer att investera i nya finansiella instrument, så som ETF:er och warranter. Dessa har fördelen att de tillåter investerarna att ta del av utvecklingen på guldmarknaden. Problemet med dessa är emellertid att de endast ger skydd tiden som dessa instrument lever och som utgivaren av dessa instrument klarar av att möta sina åtaganden. De placerare som lever i föreställningen att de kan sova gott på nätterna för att de har placerat sina pengar i en sorts konstgjort guld kan sålunda ha gjort en stor missbedömning. Har Du någon aning om hur pass mycket guld som handlas på konstgjord väg i form av optioner, terminskontrakt, warrants och i fonder av olika slag? Antagligen inte, och Du vill nog inte veta detta heller, inte när allt kommer kring eftersom det belopp som artificiellt guld representerar är skrämmande högt.

Den legendariske guldplaceraren Jim Sinclair påpekade nyligen att om mindre än 2,000 miljonärer krävde sin lagliga rätt att få fysisk leverans av sitt guld då deras terminskontrakt löper ut skulle guldpriserna nå nya toppnoteringar. Känns det fortfarande lika tryggt att ha placerat pengarna i en guldfond som kanske inte ens äger riktigt guld? Känns det nervöst att stå utanför guldmarknaden?

Erik Forsell
Axier Equities AB
Frilansskribent för Tavex AB

fredag 14 november 2008

G-20 möte, Ett gyllene tillfälle?

Här finns lite helgläsnings tips:

En av USAs mest respekterade investeringsbrev är ”Money and Markets” av Martin Weiss.
Martin är sonen till Irving Weiss som tjänade en förmögenhet under USA's första depressionen.
Nu finns en artikel där skrivit av sin guld expert Larry Edelson om en möjlig konsekvens för guld priset från helgens G-20 möte: The G-20’s Secret Debt Solution

Också en klar och tydlig grafisk berättelse from Bud Conrad av Casey Research om hur USAs FED har nyligen ändrat sig: What's up Doc?

Trevlig läsning och ha en gyllene helg!

Mvh,

Kurt

Början ¨på nästa vecka kommer vi att lägga upp video:er från vår Tavex Höstens Guld Semiarium som vi höll i samband med Stockholm Gold Fair!

OBS: Den här blogpost innehåller information om både guldmarknaden och Tavex AB.
Huvudtanken är att både underhålla samt ge dig en bredare upplysning om vad som händer på guldmarknaden. Meningen är att du kan själv bättre reflektera över vad händer i världens ekonomi och agera lite mer medveten. Informationen skall inte tolkas som investeringsråd.

tisdag 11 november 2008

Guld börjar damma av sig

och långsamt kliva på sin pedestal igen.

Guld och guld aktier har fått en riktig drabbning under hösten nästan lika som börsen överhuvudtaget, men frågan finns de mer återhämtningskraft kvar framöver hos guld än andra investeringar?

Richard Russell av Dow Theory Letters berättär på första hand om hur sista depressionen kändes och drar några paraleller till hur det känns nu.


Vad betyder det när International Herald Tribune börjar prata om guld och guld aktier?


Vår god vän Krassimir Petrov och sina kollegor visar hur krisets tentakler börjar sträcka sig längre och längre in till USAs och resten av världens ekonomi.

Snart kommer vi lägga upp video:er från vår Tavex Höstens Guld Semiarium som vi höll i samband med Stockholm Gold fair!

Ha en gyllene dag!

Kurt

OBS: Den här blogpost innehåller information om både guldmarknaden och Tavex AB.
Huvud tanken är att både underhålla samt ge dig en bredare upplysning om vad som händer på guldmarknaden så att du kan själv reflektera över sin betydelse och agera lite mer medveten. Informationen skall inte tolkas som investeringsråd.