tisdag 22 november 2011

Kommentar om guldprisets nedgång

Guldpriset har reagerat negativt på senaste veckornas breda nedgångar. Det är naturligt då det i tider som dessa som investerare initialt säljer allt som kan säljas. Tittar vi på kurvan från sena 2008 när Lehman kraschade så kan man känna igen mönstret med en tillbakagång som senare i konsekvensens namn borde åtföljas av ett rejält kliv uppåt. Jag och många av Tavex kunder, samt Franklin Sanders, anser att det nu är ett perfekt tillfälle att köpa guld. Det är inte är rimligt att det kan bli mycket billigare. Tittar vi närmare på den globala skuldkrisen, vars direkta och indirekta verkningar är den primära anledningen till guldets prisuppgång, så finns det ingenting som är bättre i dagsläget. Snarare kan vi enbart vänta på mer av samma vara i form av kvantitativa lättnader och skuldavskrivning, vilka alla är åtgärder som kommer att främja guldets utveckling. Lägg därtill att ingen har tänkt på att även Kina närsomhelst kan börja skaka...