måndag 23 maj 2011

Kan en dollarkrasch ske? Eller snarare; när sker den?

Hur stor är egentligen risken för en dollarkollaps? Att det inte står rätt till på andra sidan Atlanten har ju varit välkänt sedan länge. Men hur illa det verkligen är kan vara svårt att uppfatta. Jim Sinclair förklarar på ett relativt enkelt sätt att även om det kan finnas små ljusningar så är det ingenting mot de svårigheter som landet står inför. Här förutspår han att när vi om 4 år tittar tillbaka på dagens guldpris så kommer vi att finna dagens nivå för skrattretande. Läs hela artikeln.
En kanske än mer nyanserad bild av läget kommer upp vid en intervju med John Williams. Han pekar på att allt tyder på att USA står inför en hyperinflation och att detta tryck skulle knäcka den amerikanska dollarn. Paralleller dras till Zimbabwe och deras situation där hyperinflationen helt knäckt landets valuta men att den "informella" sektorn med hjälp av dollarn har upprätt något som kan likna ett näringsliv. I västvärlden och framförallt USA så finns inte denna svarta marknad vilket, paradoxalt nog, gör oss mer sårbara. Läs hela intervjun. Williams argumenterar för att en ny valuta kommer att vara tvunget som ersättning för dollarn och att denna valuta måste ha en koppling till guld för att kunna vinna legitimitet.

onsdag 11 maj 2011

Tavex lanserar silverhandel!

Silver har senaste månaderna tagit steget från att vara guldets lillebror till att bli ett intressant alternativ till guldinvestering. Sedan ett halvår tillbaka har vi dagligen besvarat frågor från kunder om metallen och i takt med att tiden har gått så har frågorna blivit mer och mer frekventa. Med anledning av detta så har Tavex beslutat att lansera handel med fysiskt silver. Precis som med investeringsguld så strävar vi efter att ha de bästa priserna och det bästa utbudet av silver.
Många funderingar från kunder brukar handla om huruvida man ska placera i silver eller guld och vad som skulle vara de främsta anledningarna till dessa olika strategier. Själv anser jag att det finns mycket likheter men samtidigt en hel del skillnader mellan de olika metallerna. Likheten ligger i den historiska kopplingen mellan silver och guld. Priset på silver tenderar att korrelera med guldet (men med kraftigare svängningar). Denna korrelation är för att silvret har en stark monetär del i sin prissättning. Med det betyder att precis som med guld så är silver förknippat med att vara ett betalningsmedel och till exempel så har silverdollarn alltid funnits att tillgå i USA.
Skillnaden, om man nu ska benämna det för detta, mot guldet ligger i att det finns en stor industriell användning i silvret. Guld har förvisso också en industriell användning men då metallen betingar ett så högt värde gör att det är attraktivt att leta efter substitut. Med silvret däremot så hittar man konstant nya användningsområden. Visste ni t ex att det i varenda solcellspanel finns silver? Vid den industriella användningen så förbrukas silvret till skillnad från guldet som ju per definition är oförstörbart.
Man skall alltså investera i såväl silver som guld och man skall investera i dem av olika anledningar. I och med den högre industriella användningen med silver så är ett uns inköpt silver inte bara ett sätt att försäkra sin förmögenhet, det är även en satsning på de kommande världsekonomiernas framtida framgång. Detta gör silvret mer volatilt och har en större marknadsrisk. Guldet å sin sida har en mer traditionell förankring i sin egenskap som högt värderat betalningsmedel vilket gör det mer stabilt.
Man kan alltså konstatera att de kompletterar varandra rätt bra!