torsdag 31 mars 2011

Webben formligen svämmar över av läsvärda publikationer och kommentarer för oss "gold-bugs". En favorit just nu är bloggen/nyhetssajten kingworldnews.com. Här intevjuas allehanda inflytelserika och intressanta ekonomer och finansmän med god insyn i ädelmetallhandeln. Allt publiceras och förpackas på ett lättälst och lättsmält sätt vilket passar oss med för få dygnstimmar. Idag publicerades en intervju med Rick Rule som är grundare av Global Resource Investor och nu en del av Sprott Asset Management. De senare vilka är onekligen i ropet i mediaflödet med sina silversatsningar.

Mycket av det man läser inom ämnet guld och silver kan jag i mångt och mycket anse är inte bara upprepningar av självklarheter utan även lite väl domedagsförebådande. Rule ger här en mer nyanserad och slagkraftig replik för att redogöra om guld som investering:“Whether gold is $1,380 or $1,420 has absolutely no relevance to me, I think gold is part of an investment portfolio. I think gold is part of a speculative portfolio as a consequence of its probable response to shocks to the financial system which I think are highly, highly likely.”


Här sammanfattas rätt väl min personliga syn på guldinvestering; guld är ett sätt att diversifiera sin portfölj där denna tillgång får representera den mest stabila i en typisk investeringsportfölj.Läsvärd är även denna kanske väl politiska men nyktra artikel om krisen i Nord-Afrika med stöd av ekonomisk teori./Mikael From

söndag 20 mars 2011

Hur ska vi tolka detta??

Att påpeka att världen för närvarande är orolig är kanske överflödigt. De massiva protesterna i norra Afrika och i arabvärlden tillsammans med den massiva jordbävningen i/utanför Japan ger, i alla fall mig, en apokalyptisk känsla. Uppenbarligen är jag inte ensam om detta då vi kan konstatera att investerarna har, som sig så bör, agerat på rädsla och sålt allt som kan tänkas vara likvit och krävt betalt i euro. Mönstret upprepar sig och allt följer med ner; börsen, råvaror etc. Samma reaktioner kunde vi se när finanskrisen nådde sitt crescendo i slutet av 2008. Som vanligt reagerar även guldet med att omedelbart tappa drastiskt i pris för att sedan sakta återhämta sig. Precis som Martin Jansson, råvarustrateg på Handelsbanken, hävdar så brukar detta även detta efterföljas av en flykt till guld och silver vilket vi då torde ha framför oss.

Vad kan vi då förvänta oss? Jag samtalade med en herre idag som ansåg att så snart demonstrationerna i arabländerna blåst över och Japan har rest sig ur fördärvet så kommer metallpriserna, med guldet i spetsen att tappa i pris. Det kan mycket väl stämma men jag tycker att man missar en hel del viktiga delar av problematiken. Till att börja med måste vi titta på vad som var upprinnelsen till upproret i Tunisien som sedermera eskalerade till denna massiva protestaktion. I en artikel författad av Gonzalo Lira finner vi en mycket intressant sammanfattning av vad som har hänt och varför. Artikeln finns att läsa här och får anses vara obligatorisk läsning.
Vi måste alltså komma ihåg följande: "That’s the reason for all protests, all revolts, all revolutions: Food, not freedom. Freedom is just a nice bonus." Att folkets reser sig mot sina tyranniska diktatorer är ett självändamål som förhoppningsvis kommer att resultera i frihet. Men grunden för problematiken försvinner inte med detta, nämligen att priset på mat blir allt dyrare. Det finns många anledningar till att matpriset går upp men i huvudsak beror detta på inflation exporterad från USA och som visar sig i att råvarupriserna, i termer om dollar, bara blir dyrare och dyrare. Vi kan alltså konstatera att grogrunden för en långsiktig positiv prisutveckling för guldet är oförändrad eftersom det är denna miljö som guldet trivs i.

I fallet Japan så är situationen helt väsensskilt från allt vad protester och revolution heter eftersom det är yttre och helt oberäkneligt hot. Man kan även konstatera att är det ett land som kan hantera denna typ av katastrofer så är det Japan. Det intressanta i sammanhanget är dock att världens centralbanker av solidaritet har bestämt sig för att hjälpa Japan på traven genom att trycka ännu mer pengar. Återigen aktioner som ger upphov till ännu mer inflation och som skapar en ännu bättre lämpad miljö för guldpriset.

I skrivande stund står guldpriset i 1418 USD/OZ och detta i kombination med den historiskt låga dollarkursen på under 6.30 SEK borde få oss svenskar att haja till. Detta tyder alltså på att men idag får mycket guld för varje krona!