onsdag 12 januari 2011

Summering guldprisets utveckling

Så var det då dags att summera guldets prisutveckling under 2010. Jag fann nedanstående information på GoldMoney. (Bär i minne att guldet handlas i USD)

Källa:http://goldmoney.com/gold-research/gold-rises-in-2010-to-end-a-stellar-decade.html
Det finns en gammal föreställning om att guldpriset är en kontraeffekt av marknaden, enkelt uttryckt om börsen går ned så går guld upp och vice versa. 2010 års siffror visar tydligt att dessa två storheter tvärtom har samverkat. Hur kan det bli så?

Min enkla tolkning är att det gångna året förde med sig åtskilliga kraftiga monetära expansioner som inverkade positivt på marknaden. Man tillverkade mer pengar för att betala gamla skulder samt för att öka konsumtionen och behålla nationell konkurrenskraft. Vad gäller konsumtionen kan man konstatera att detta tycks har varit ett relativt lyckat koncept samtidigt som man på köpet har fått en inflationsförväntning som måste tas på allvar. Trogna läsare av denna blogg vet att detta är en miljö som guldet trivs särskilt väl i.

Ovanstående sammanställning utlämnar guldets prestation mätt i SEK men vi kan konstatera att fjolåret medgav en prisökning om drygt 15 % i SEK.

Vad kan vi då förvänta oss av guldpriset 2011? Historien visar att en stark SEK brukar normaliseras gentemot USD och EUR. Naturligt vore då att priset på guld för svenskarna kommer att öka naturligt på grund av en valutaeffekt. Vi har förvisso, till skillnad från Euroland eller USA, välskötta statsfinanser vilket talar för SEK men då Sverige är en exportberoende nation skulle marknaden vid en ny våg av finansiell oro ta mindre hänsyn till detta.

Inte nog med det är det rimligt att anta att faran är långt ifrån över i såväl USA som Europa vilket talar för en fortsatt stark utveckling för guldpriset.

Vad tror du?