fredag 29 oktober 2010

Guldläget just nu!


Här ser vi hur guldet har förändrats under 3månader. Guldet är den blåa linjen och olja den röda. Till synes en stark uppgång på 3månader. Om man ser på den senaste veckan ser det lite annorlunda ut (ett tapp på 1,5% enheter från v.43) vilket har olika förklaringar. Detta kan du läsa om längre ner. Förklaringen syftar framförallt på dippen som ni ser inträffade i vecka 43
DI skrev förra veckan (v43) att köpintresset på råvarumarknaderna har varit dämpat. En stärkt dollar har lagt sordi över handeln och vikande tendenser på börserna i Asien har bidragit till att pressa ned även råvarorna.

Dollarn har stärkts mot euron och yenen och viktiga hållpunkter för den fortsatta valutautvecklingen är denna veckas Fomc-möte och dessförinnan ytterligare statistik som ger ledtrådar kring konjunkturutvecklingen.

Vidare är det fortfarande en påtaglig oro gällande PIGS ländernas utveckling. Att Sveriges ekonomi går relativt bättre än omvärldens gör att Riksbanken höjer reporäntan vilket leder till en starkare krona gentemot dollarn t.ex.

I artikeln nedan från Privata Affärer kan du läsa mer om de faktorer som generellt påverkar guldpriset så att du kan bilda dig en egen uppfattning. Observera att artikeln är från mars men den beskriver på ett bra sätt hur t.ex. dollarkursen styr guldpriset.

"En starkare dollar brukar, förenklat, leda till ett lägre guldpris när placerare med guldpositioner får mindre betalt i lokal valuta när guldinvesteringarna ska växlas in."

Artikeln belyser även Kina och Indien som starka faktorer för guldprisets utveckling "I både Kina och Indien drivs guldkonsumtionen av efterfrågan på smycken från en allt rikare befolkning. Samtidigt investerar många indier och kineser fortfarande sina pengar i guld hellre än någonting annat. Guld har stor symbolisk betydelse och representerar stabilitet och status i en osäker värld."

"Guldpriset påverkas även av säsongsvariationer i takt med regionala högtider och kulturella mönster."

http://www.privataaffarer.se/ravaror/201003/dollarkursen-styr-guldpriset/index.xml

Hälsningar
"GuldAnna"

http://www.tavex.se/

"Bästa priserna på guld och valuta i stan, det är guld värt!"

Disclaimer

This blog entry contains information on both the gold market and Tavex AB. The main idea is to both entertain and give you a broader perspective on what's happening in the gold market so that you yourselves can reflect on its significance and act more consciously. The information in this forum should not be intrepeted as investment advice.

torsdag 21 oktober 2010

Om du äger en bit guld, äger du även en bit av historien. Läs om Tyskland & Wilhelm II
Trots att de kallas tyska mynt är Wilhelmmynten faktiskt från Preussen(Preussen var ett hertigdöme, senare ett konungarike och till sist en delstat i Tyskland).

När Tyskland enades 1871, utropades den preussiske kungen till Tysklands kejsare. Wilhelm II regerade sedan i Tyskland mellan åren 1888 och 1915. Under hans år förvandlades Tyskland från att vara en jordbruksnation till en industrination.

På 1920-talet drabbades Tyskland av den förmodligen värsta inflationen i världshistorien. År 1923 krävdes det över 700.000.000.000 Mark (sedlar) för att kunna köpa en vara som endast kostade en enda Guld-Mark 1914. Under senare delen av 1923 fördubblades priserna varannan timme. En vanlig brödlimpa kostade 2 Miljarder(!) Mark i sedlar. Tyska hemmafruar brände upp sedlarna i sina spisar, för att det helt enkelt var billigare än ved. Under hela denna period bibehöll dock Wilhelmmyntet sitt värde. Varför? Givetvis för att det var gjort av guld. De som hade varit kloka nog att investera i guld på den här tiden, hade ett fullgott skydd mot den hysteriska inflationen och detsamma gäller idag.

Hur uppstod denna ekonomiska katastrof? Det finns ingen enkel förklaring till detta scenario. Delvis har det dock sin förklaring i den tyska regeringens beslut att sluta tillverka myntet Wilhelm II Guld 20 Mark år 1915.

I juli 1914 då Tyskland förklarade krig med Frankrike och 1:a världskriget startade, tog den tyska centralbanken det ödesdigra beslutet att inte koppla landet till guldstandarden längre. Tillverkningen av 20 Marksmyntet, som hade varit ekonomins ryggrad sedan 1871, upphörde definitivt. Guld ersattes av papper och i krigstider lät detta som en bra idé att inte längre behöva backa upp sin valuta med guld. Regeringen kunde låta sedelpressarna gå varma för att finansiera utgifterna. Efter kriget hade Tyskland ett tufft jobb med att återuppbygga sig själv och regeringen höll fast vid policyn att införa allt fler sedlar i ekonomin. Men utan guldet, vars uppgift var att stötta värdet på valutan, kollapsade papperssystemet och gjorde sedlarna fullständigt värdelösa.

På framsidan av myntet kan du se Kung Wilhelm II:s högra sida med skriften WILHELM II DEUTSHCER KAISER KÖNIG V PREUSSEN som betyder "Tysk kejsare och kung av Preussen"

På baksidan av myntet ser man det tyska riksvapnet, en örn med krona och skriften DEUTSCHES REICH, årtal och 20 Mark.

På kanten av myntet är det skrivet; GOTT MIT UNS som betyder "Gud med oss"

Nu kan du föra historien vidare i generationer. Köp ett numismatiskt mynt till någon som gåva, eller till dig själv.

Hälsningar
"GuldAnna"

http://www.tavex.se/

"Bästa priserna på guld och valuta i stan, det är guld värt!"

Disclaimer

This blog entry contains information on both the gold market and Tavex AB. The main idea is to both entertain and give you a broader perspective on what's happening in the gold market so that you yourselves can reflect on its significance and act more consciously. The information in this forum should not be intrepeted as investment advice.

onsdag 20 oktober 2010

Är guld i en bubbla?
Det börjar spekuleras i om guld är en bubbla nu när priset dalar lite.
(ovan ser ni diagram för priset i SEK/ounce och USD/ounce)

Anledningen till att guldet har gått ner kan vara en reaktion på att börsen har blivit starkare och påverkar valutorna, tex USD. Detta medför att fler säljer guld till att investera i andra mer riskfyllda sparformer. Skillnaden i SEK är inte lika påtaglig som vanligt, och som ni kan se i diagrammet ovan.

Dagens Industri publicerade en artikel för några dagar sedan och förkastade guld som investeringsform. "Guldpriset har fördubblats på tre år och stigit med nästan 25 procent bara i år. Det finns all anledning att fundera över risken för en bubbla."

DI skriver också att "Just oro för inflation är ett klassiskt skäl till att köpa guld. Men att döma av hur inflationsutsikterna prissätts på marknaden är denna oro, trots alla extraordinära insatser från världens centralbanker, högst begränsad."

Hur allvarligt läget är i USA är tydligt om man får läsa vad Infinite Unknown skriver om FED och hur de urholkar USD.

I en artikel som heter The federal reserve is destroying America skriver de "If the Federal Reserve does not move to defend the value of the U.S Dollar we will eventually see a hyper-inflationary collapse and worldwide financial turmoil."

"Peter Schiff recently raised concerns about a hyper-inflationary collapse of the U.S. Dollar, Robert Reich a former Clinton cabinet member believes we are facing a depression and Alan Greenspan the man who caused this whole mess wrote in the Financial Times stating that we are facing the worst financial crisis since World War II. "

"What’s amazing is that the Federal Reserve isn’t even trying to protect the U.S. Dollar because all they care about is saving the power of their private banking cartel. They don’t care about the U.S. Dollar nor do they care about the country itself. They are destroying this country through their actions and there needs to be an investigation into the controllers of this bank."

(http://www.infiniteunknown.net/2008/03/19/the-federal-reserve-is-destroying-america/)

Ytterligare skriver DI "Istället tycks en mer allmän oro, för allt från valuta/handelskrig och skuldkris till geopolitik och dollarkollaps, driva på efterfrågan på guld i egenskap av en värdebeständig tillgång oberoende av såväl staters som företags kreditvärdighet."

Ja, det stämmer, en allmän oro kan man kalla det.

Infinite Unknown har även hittat en artikel av Eric Sprott på Casey Research;
"The conventional wisdom is that gold is in a bubble. It isn’t so. At the just-concluded Casey’s Gold & Resource Summit, Eric Sprott showed a slide showing gold and gold mining shares as a % of global assets. As you can see in the chart, which I am republishing here, gold holdings are currently a fraction of what they’ve been historically.We have a long way to go before gold can be considered fully valued, so sit tight and be right.”http://www.infiniteunknown.net/2010/10/17/gold-and-gold-mining-shares-as-a-percentage-of-global-assets-or-the-once-in-a-lifetime-ride/

Som vi på Tavex ser det, har inte och kommer inte guldet nå sin topp än på ett tag. Analytiker spår att priset kommer gå upp så högt som till $5000/ounce. (ja, det får vi se, men det som är intressant är att det faktiskt spås detta pris)

Som vi har sagt tidigare så är det bara köpläge på guld nu när det äntligen går ner lite. Utifrån diagrammet i inläggets början ser vi att guldet går ständigt upp, men att under denna fina kurva uppåt går priser upp och ner, som en naturlig konsekvens av sedeltryck och efterfrågan.

Hälsningar
"GuldAnna"

http://www.tavex.se/

"Bästa priserna på guld och valuta i stan, det är guld värt!"

Disclaimer

This blog entry contains information on both the gold market and Tavex AB. The main idea is to both entertain and give you a broader perspective on what's happening in the gold market so that you yourselves can reflect on its significance and act more consciously. The information in this forum should not be intrepeted as investment advice.

onsdag 6 oktober 2010

Nu har även media fått grepp om allvaret kring guld och det ekonomiska läget!

Hej,

nu skriver e24 om Fysiskt guld som en het investering for stora placerare.

"nu räcker det inte längre för många investerare att köpa aktier i guldgruvor eller i ETF:er, börshandlade fonder, som placerar i guld. Någon har ju utfärdat den börshandlade fonden, och om den aktören blir en ny Lehman och havererar, riskerar investeringen att bli värdelös. Då spelar det ingen roll hur mycket guldet har stigit i värde."

"Därför har många riktigt rika börjat köpa fysiskt guld."

"Guld ger ingen ränta, ingen utdelning – som aktieutdelning – dess värde bestäms av hur mycket andra människor är beredda att betala för det. Guld är en försäkring mot oväntade och oförutsägbara händelser, så guldpriset beror på hur mycket människor är beredda att betala för säkerhet, säger Habib Nasrallah. "

http://www.e24.se/business/ravaror/guldtackor-hett-bland-rika-placerare_2346583.e24

Ni vet vart vi finns. Handla guld enkelt och säkert hos oss i vår webshop eller i vår butik på Smålandsgatan 9.

Hälsningar
Anna

http://www.tavex.se/

"Bästa priserna på guld och valuta i stan, det är guld värt!"

Disclaimer

This blog entry contains information on both the gold market and Tavex AB. The main idea is to both entertain and give you a broader perspective on what's happening in the gold market so that you yourselves can reflect on its significance and act more consciously. The information in this forum should not be intrepeted as investment advice.

måndag 4 oktober 2010

Lite om guldmarknaden i världen och en djupdykning i Stockholm

Nedan presenterar jag vad Cornucopia tar upp i sin blogg om guldpriset, dollarindex, USD och SEK. Han visar riktigt intressanta grafer kring guldpriset och hur det går upp i stadig takt, men hur i samma takt dollarindex rasar.
Han säger "det väsentliga här är att detta säger en hel del om USA och deras valuta USD. Trots allt snack om återhämtning så fortsätter dollarindex att rasa, DXY blå staplar ovan. Ganska precis lika stabilt ras som vi ser uppgång för guldet. För oss svenskar så fortsätter istället guldet att falla i pris, trots medias rubriker om prisrekord."Se graf nedan.
Han säger vidare " För alla som nu tjatar om bubbla i guldet så finns en högst ovetenskaplig anekdotisk undersökning på Zero Hedge, där man ute på New Yorks gator inte kunde hitta några som helst tecken på en bubbla i guldet. Det talar snarare för att vi befinner oss i fas två av en bubbla, dvs när lite bredare aktörer ackumulerar. Detsamma gäller i Sverige. Vi överöses inte med uppmaningar om att köpa guld från diverse mer eller mindre skumma aktörer. Däremot överöses vi med reklam, inklusive på radio, för att sälja vårt skräpguld..."

http://cornucopia.cornubot.se/

Förra veckan tog jag mig friheten att gå ut i kylan på Stockholms gator och torg för att utforska vad svensken tycker om guld som investeringsform. Mer konkret undersökte jag bland annat om det var medvetna om att de kan köpa guld som sparform, vad de tycker är viktigt när de investerar samt vad anledningen är till att de inte köpt guld som investeringsform.

Jag fick fram en hel del intressanta svar och det visar sig att 76% av de tillfrågade är medvetna om guld som en alternativ sparform, men att 50% av dessa saknar kunskap guld, hur de ska gå tillväga och varför.

91% av de som kom från finanssektorn, dvs bankmän är också medvetna om guld som investeringsform men 38% av dessa saknar kunskap om hur man faktiskt köper fysiskt investeringsguld.

...

Hälsningar
"GuldAnna"

http://www.tavex.se/

"Bästa priserna på guld och valuta i stan, det är guld värt!"

Disclaimer

This blog entry contains information on both the gold market and Tavex AB. The main idea is to both entertain and give you a broader perspective on what's happening in the gold market so that you yourselves can reflect on its significance and act more consciously. The information in this forum should not be intrepeted as investment advice.